موسسه عصر دانش و حافظه - تخصص در آموزش، یاددهی، یادگیری

0
سبد خرید شما خالی است

پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و 12 عامل موثر بر آن

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه چیز هاییست؟ آیا تنها عامل پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تنها و تنها استعداد آنان است و دیگر هیچ عامل واسطی وجود ندارد؟ شاید برای شما جالب باشد که این ادعا را تقریبا هیچ مقاله علمی باور نمیکند! پس عوامل موقر بر پیشرفت تخصیلی دانش آموزان چه چیز هایی است؟ آیا میتوانیم آنان را بهبود ببخشیم؟ بله!

موسسه عصر دانش و حافظه در این مقاله به ۱۲ مورد از عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان اشاره میکنیم و آنان را بصورت کامل توضیح خواهیم داد. این موارد عبارت اند از :

 • خود پنداشت تحصیلی
 • درگیری تحصیلی
 • خود کار آمدی
 • انگیزش
 • خود تنظیمی
 • نوع شخصیت
 • برنامه درسی
 • کتاب های درسی و مواد آموزشی
 • نوع مدرسه
 • کیفیت آموزش
 • کیفیت رابطه دانش آموزان با معلم
 • مدت زمان تحصیل در مدرسه و منزل


مسئله موفقیت یا عدم موفقیت در امر تحصیل از مهم‌ترین دغدغه‌های هرنظام آموزشی است. موفقیت و پیشرفت تحصیلی در هرجامعه نشان­دهنده موفقیت نظام آموزشی در زمینه هدف یابی و توجه به رفع نیازهای فردی است. بنابراین نظام آموزشی را زمانی می‌توان کارآمد و موفق دانست که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان آن در دوره‌های مختلف دارای بیشترین و بالاترین رقم باشد.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

به بیان دیگر یکی ازشاخص­ های موفقیت نظام تعلیم وتربیت شاخص پیشرفت تحصیلی است. بنابراین نظام تعلیم وتربیت زمانی می‌تواند موفق و کارآمد باشد که پیشرفت تحصیلی فراگیران آن در دوره­‌های مختلف دارای بیشترین و بالاترین رقم باشد. از جمله مهم‌ ترین نگرانی دبیران، مسئولان آموزش و خود دانش ­آموزان افت تحصیلی وپیشرفت تحصیلی می‌باشد.  بنابراین طبیعی است که پیشرفت تحصیلی برای تمام دست­‌اندرکاران نظام آموزشی از سطوح کلان تا سطوح خرد مانند مدارس وکلاس درس از اهمیت فزاینده‌­ای برخوردار باشد و صاحب­‌نظران نیز از دیدگاه‌های مختلف به تعریف آن بپردازند.

تعریف علمی از پیشرفت تحصیلی

تعریف علمی از پیشرفت تخصیلی

ببرای ورود به بحث عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدا بهتر است مشخص کنیم پشرفت تحصیلی اساسا به چه معناست؟ آیا نمره تماما بازنمای این پیشرفت محسوب می‌شود؟ بیایید سری به تعاریف علمی پیشرفت تحصیلی بزنیم.

 • ۱ -    پیشرفت تحصیلی به معنای رشد یادگیری مطالب تحصیلی که به‌ وسیله آزمون‌های استاندارد شده یامعلم ساخته اندازه‌گیری می‌شوند.
 • ۲ -    پیشرفت تحصیلی را توانایی آموخته شده یا اکتسابی حاصل از دروس ارائه شده یا به‌ عبارت‌ دیگر،توانایی آموخته شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی می‌دانندکه به‌ وسیله‌ی‌ آزمون‌های استانداردشده،اندازه‌گیری می‌شود.
 • ۳ -    پیشرفتتحصیلی به توانایی آموخته‌شده یا اکتسابی فرد در موضوعات آموزشگاهی اطلاق می‌شود که به‌وسیله آزمون‌های فراگیری استاندارد شده یا آزمون‌های معلم ساخته اندازه‌گیری می‌شود.

بنابراین پیشرفت تحصیلی شاخص عمده سنجش کیفیت آموزش‌ و پرورش یاد کرد. پیشرفت تحصیلی بیانگر میزان دستیابی به استانداردها و اهداف آموزشی است.

به‌طور کلی امروزه پیشرفت تحصیلی دانش‌­آموزان یکی از شاخصه‌ های مهم در ارزشیابی آموزش‌ و پرورش است. بدون شک در دنیای پیشرفته امروزی یکی از علائم موفقیت فرد، پیشرفت تحصیلی است که بدون آن توسعه و ترقی هیچ کشوری امکان‌­پذیر نخواهدبود. منابع موجود نشان می­‌دهدکه آموزش به‌طور کلی تحت‌تأثیرپنج عامل فراگیر آموزشگر،برنامه،تجهیزات و محیط آموزشی است که هریک ازعوامل مذکور دارای ویژگی‌هایی است که می‌توانند در پیشرفت تحصیلی و یادگیری تأثیرات متفاوتی داشته‌باشند.

 

عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی

عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همان چیزیست که تمامی معلمان دلسوز،‌ اولیا و خود دانش آموزان به دنبال آن می‌باشند. همواره میزان پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان به‌عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی کیفیت و موفقیت نظام‌های آموزشی مورد توجه بوده‌است. از این‌ رو یادگیری وپیشرفت تحصیلی دانش­‌آموزان را می‌توان به‌ صورت مفهومی چند‌بعدی در نظر گرفت که متاثر از ابعاد مختلف محیط مدرسه در تعامل پویا باویژگی‌های فردی دانش­‌آموزان به‌صورت یک الگوی کلی در تعامل با جامعه می‌باشد.

بنابراین شناسایی عوامل مهم و مؤثر بر پیشرفت تحصیلی ،درارتباط باویژگی‌های آموزشگاهی واجتماعی افراد واستفاده مطلوب ازآن‌ها؛کمک شایانی به بهبود وضعیت تحصیلی دانش­‌آموزان می‌کند و زمینه ­ساز موفقیت­‌های چشمگیر در فرآیند آموزش و یادگیری و مهم‌تر از همه استمرار یادگیری می‌شود.

به‌طور کلی عوامل مؤثربر پیشرفت تحصیلی را در دو مورد می‌توان مورد تحلیل وبررسی قرارداد:

 • 1-    عامل فردی
 • 2-    آموزشگاهی

در  ادامه هر یک از این عوامل را به صورت جداگانه و طبقه‌­بندی شده معرفی می‌­کنیم.

عوامل فردی در پشرفت تحصیلی دانش آموزان

عوامل فردی

اگر پیشرفت تحصیلی پیامدی در نظر گرفته شود که سلسله مراتبی ازعوامل برآن تأثیر می‌گذارند، عوامل فردی درسطح نخست یا خرد این سلسله‌مراتب قراردارند.

مهم‌ترین عوامل فردی مؤثر برپیشرفت تحصیلی عبارت‌اند از:

خود پنداشت تحصیلی

خود پنداشت تخصیلی

یکی ازعوامل تأثیرگذار در پیشرفت تحصیلی دانش­‌آموزان، خودپنداشت تحصیلی است. خودپنداشت تحصیلی به ادراک دانش­‌آموزان از شایستگی‌­های خود در رابطه با یادگیری آموزشگاهی دارد. می‌توان عنوان کرد که خود پنداشت تحصیلی بالا پیامدهای آموزشی متعددی برای دانش­‌آموزان در زمان تحصیل دارد و به‌طور مثبتی پیشرفت تحصیلی آنان را پیش­بینی می‌کند. در واقع خودپنداشت تحصیلی در طول دوران تحصیل می‌تواند تغییرات قابل توجه‌ای داشته باشدکه همه این تغییرات می‌توانند بر پیشرفت تحصیلی دانش­‌آموزان تاثیرگذار باشند.

درگیری تحصیلی

درگیری تحصیلی

یکی‌از عوامل مؤثر برپیشرفت تحصیلی و یکی ازمفاهیمی که در سال‌های اخیر توسط پژوهشگران مورد چالش واقع شده‌است،مفهوم درگیری تحصیلی است. درگیری تحصیلی سازه‌ای است که برای اولین بار جهت درک و تبیین افت و شکست تحصیلی مطرح گردید و به‌ عنوان پایه و اساسی برای تلاش­‌های اصلاح‌گرایانه درحوزه تعلیم وتربیت مدنظر قرارگرفت.  به بیان دیگر زمانی که تکلیف برای دانش‌­آموزان معنا و ارزش داشته‌باشند، توجه دانش‌آموزان را به خود جلب می­‌کنند و دانش­‌آموزن نوعی تعهد نسبت به این تکلیف و فعالیت‌ها احساس می‌کند. این احساس تعهد باعث می­‌گردد که دانش‌­آموز برای اتمام تکلیف تلاش کند.

خود کار آمدی

خود کارآمدی

پژوهش­‌های متعددی نقش سازه‌­های متفاوت انگیزشی،ازجمله خودکارآمدی‌تحصیلی را به‌ عنوان عامل مهمی در زمینة پیشرفت تحصیلی نشان داده‌اند. نگاهی‌که دانش­‌آموزان براین باورباشند که قابلیت‌ها و توانایی‌های لازم برای انجام کار یا فعالیتی را دارند، برای انجام آن تکلیف وقت بیشتری صرف می­‌کنند و در نهایت به نتایج بهتری دست پیدا خواهندکرد.

انگیزش

انگیزش

از میان متغیرهای فردی،متغیرهای انگیزشی پیش­‌بین قوی پیشرفت تحصیلی هستند. به بیان‌دیگر پیشرفت تحصیلی نه‌تنها از ساختارهای دانش و فرایندهای پردازش اطلاعات تأثیرمی‌پذیرد،بلکه ازعوامل انگیزشی از جمله باورها، نگرش‌ها و روش‌های تدریس معلمان نیز تأثیر می‌­پذیرد. نقش انگیزش در آموزش‌ و پرورش و پیشرفت تحصیلی از گذشته مورد توجه روانشناسان بوده‌است. انگیزش تحرک لازم را برای به پایان رساندن موفقیت‌آمیز یک تکلیف و رسیدن یا دستیابی به درجه معینی از شایستگی را فراهم می‌­آورد.

خود تنظیمی

خود تنظیمی

خودتنظیمی از نظر فراشناختی موجب تلاش،سازمان‌دهی و انعطاف‌پذیری بیشترمی‌شود،بر میزان استرس و اضطراب افراد هنگام فعالیت تأثیر می‌گذارد رفتار به خاطر نتایج آن حفظ می‌شود، تقویت‌های بیرونی معیارها و اهداف، عامل انگیزشی برای اعمال و رفتار می‌شود و میزان انگیزۀ پیشرفت دانش‌آموزان را بالا می‌برد .

باتوجه به این که به‌ کارگیری راهبردهای یادگیری خودتنظیمی درپیشرفت تحصیلی دانشجویان مؤثر است و باعث افزایش پیشرفت تحصیلی آن‌هامی‌شود، لذا توصیه می‌شود استفاده از این راهبردها در برنامه­‌های آموزشی دانش­‌آموزان گنجانده‌شود.

نوع شخصیت

عوامل-موثر-بر-پیشرفت-تحصیلی

بین ویژگی شخصیتی برون‌گرایی وپیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد. برون‌گراها افراد اجتماعی هستند. آن‌ها علاوه بر دوستدار دیگران بودن و ترجیح اجتماعات و مهمانی‌ها،درعمل قاطع و فعال می‌باشند. این افراد هیجان و تحرک را دوست دارند و امیدوار به موفقیت در آینده هستند. همچنین این افراد در کارهای گروهی عملکرد بهتری دارند و از آن‌ ها لذت می­‌برند.

 افراد برونگرا در امتحان‌­های شفاهی نمره‌­های بالایی کسب می‌کنند و به‌هنگام قرار گرفتن در برابر دیگران (هنگام‌سخنرانی) عمل‌کردمناسب دارند و به ایفای نقش می‌­پردازند. از آنجایی که افراد با سطوح بالای برون‌گرایی پرانرژی،پرحرف،علاقه‌مند به کارهای گروهی، اجتماعی، توانایی اظهارکنندگی هستند. بسیاری از این ویژگی­‌ها می‌تواند نقش مثبتی در جهت پیشرفت تحصیلی ایفاکند. همچنین وظیفه شناسی به واسطه رابطه‌ای که با انگیزش دارد یکی از پیش­بینی ­کننده‌های پیشرفت تحصیلی محسوب می‌گردد، وجوددارد.

عوامل آموزشگاهی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

عوامل آموزشگاهی

علاوه‌برعوامل فردی که پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان را تحت تأثیر قرار می‌دهند،ازآنجایی که دانش­‌آموزان درزمان‌­های زیادی رامحیط مدرسه می‌­گذارند،بنابراین متغیرهای موجود در مدرسه نیز بر روی پیشرفت تحصیلی آن‌ها اثر می‌­گذارد. مهم‌ترین عوامل آموزشگاهی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی عبارت­‌اند از:

برنامه درسی

برنامه درسی

شواهد زیادی وجود دارد مبنی براین که تقاضای برنامه درسی در پیشرفت تحصیلی مؤثر است. به‌طورخلاصه می‌توان اظهار داشت که اگر دانش‌آموزان فرصت یادگیری چیزی را داشته‌باشند، معمولاً "آن رافرا می‌گیرند و اگر این فرصت برای آن‌ها فراهم نباشد، از یادگیری آن محروم خواهندشد. به‌عبارت‌ دیگر، هرچه میزان تقاضا در " برنامه درسی موردانتظار" با ثابت فرض کردن بقیه عوامل بیشتر باشد،کودکان بیشتر یاد خواهندگرفت.

کتاب های درسی و مواد آموزشی 

کتاب های درسی

هرجاکه کمبود کتاب و موا دآموزشی وجود دارد پیشرفت تحصیلی پایین‌تر است. تأمین یک کتاب به ازای هردانش‌آموز (وتضمین این که کتاب‌ها به مدرسه برسند و مورد استفاده معلمین و دانش‌آموزان قرار گیرند.) ،میزان پیشرفتت حصیلی و نرخ ماندگاری را افزایش می‌دهد. مطالعات نشان می‌دهدکه هرچه تعداد بیشتری کتاب از کتابخانه مدارس توسط دانش‌آموزان به امانت گرفته‌شود میزان پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بیشتر است و در مدارس ابتدائی هرچه تعداد کتاب‌هایی که درگوشه اتاق‌های درس قرار داده می‌شود بیشترباشد میزان پیشرفت دانش‌آموزان درخواندن بیشترخواهدبود.

نوع مدرسه

نوع مدرسه

مدرسه می‌تواند تحول کودکان و نوجوانان را در ابعاد متعدد از جمله در بعد تحصیلی تحت‌تأثیر قراردهد. ازطرفی با توجه به این‌که درنظام آموزش‌وپرورش ایران زیر نظام‌های متعددی ازجمله مدارس غیرانتفاعی، هیئت امنایی،شاهدو... وجود دارد که از نظر شیوه مدیریت باهم متفاوت‌اند،نوع مدرسه نیز می‌تواند از عوامل اثرگذار برپیامدهای تحصیلی دانش­‌آموزان باشد.

کیفیت آموزش

کیفیت آموزش

معلمان نقشی عمده در شکل ­گیری شخصیت و یادگیری اثر بخش دانش­‌آموزان ایفامی‌­کنند. دانش­‌آموزانی که در دوره نوجوانی قراردارند. نوجوانی باتغییرات چشمگیر بیولوژیکی، شناختی و اجتماعی همراه است که نشان‌دهنده آغاز انتقال به دوره بزرگ‌سالی است و پیامدهای آموزشی چشمگیری دارد. ازطرفی می‌توان گفت بخش‌ عمده‌ای از فرایند اجتماعی شدن دانش‌آموزان و یادگیری آنان درمدارس به‌ واسطه معلمان امکان­پذیر می‌شود.

کیفیت روابط دانش‌آموزان با معلمان 

رابطه دانش آموز با معلم

کیفیت روابط دانش‌­آموزان بامعلمان و درگیری آن‌ها بافعالیت‌های مدرسه وهمچنین توانایی آن‌ها برای جلوگیری از رفتارهای ناخوشایند در کلاس، باموفقیت تحصیلی آنان مرتبطاست؛به عبارتی کیفیت روابط دانش­‌آموزان و معلمان وهمکاری در کلاس‌های درس، رابطه مثبت و همراه با موفقیت تحصیلی را نشان می­‌دهد.

مدت زمان تحصیل درمدرسه و منزل

مدت زمان تحصیل در مدرسه و خانه

مدت زمانی‌که به آموزش اختصاص داده می‌شود در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نقش زیادی دارد. بطورکلی هرچه کودکان زمان بیشتری صرف مطالعه نمایند. با ثابت نگه‌داشتن بقیه عوامل مطالب بیشتری فراخواهندگرفت. مدت‌ زمان آموزش را می‌توان از جنبه دیگری هم مورد مطالعه قرارداد و آن مدت زمانی است که عملاً در کلاس درس به امر یادگیری و تدریس اختصاص می‌یابد و مدت زمانی که دانش‌آموزان عملاً برای یادگیری در کلاس صرف می‌کنند (در مقابل خیال پردازی وغیره) سیاری از مطالعات انجام شده دراین زمینه نشان می‌دهندکه هرچه این مدت زمان بیشتر باشد با ثابت نگه‌ داشتن بقیه عوامل، میزان یادگیری دانش‌آموزان بیشتر است.

عوامل-موثر-بر-پیشرفت-تحصیلی

دیدگاه شما چیست؟